Nezávazná poptávka - Request

Client infos

Neboli Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě?

Info about the object where will be power plant

Zadejte rozměry dle obrázku

Dimensions
m
m
m
Power plant address

Maximální velikost souboru 4 MB

Informations about requested power plant
kWh/rok

POZOR: spotřebu prosím zadávejte v kWh, NE v MWh!

Dle rozměrů střechy (fasády) - maximální instalovatelný výkon

kWp
kWh

Pro NZÚ musí být kapacita baterií min. 1,75 násobek velikosti FVE(kWp) v kWh

kWh

Pro NZÚ musí být kapacita baterií min. 1,25 násobek velikosti FVE(kWp) v kWh

Cenu uvádějte včetně DPH

Stávající sazba za kWh elektrické energie

Bez dotace (FVE bude postavena bez využití dotace NZÚ)
Dozace C.3.4 - 55 000 Kč (FVE bez akum. el.energie s tepelným využitím přebytků, využitelný zisk >= 1 700 kWh/rok)
Dozace C.3.5 - 70 000 Kč (FVE s akumulací el.energie, využitelný zisk >= 1 700 kWh/rok)
Dozace C.3.6 - 100 000 Kč (FVE s akumulací el.energie, využitelný zisk >= 3 000 kWh/rok)
Dozace C.3.7 - 150 000 Kč (FVE s akumulací el.energie, využitelný zisk >= 4 000 kWh/rok)
Dotace OPPIK 60% - určeno pro velké firmy nad 250 zaměstnanců
Dotace OPPIK 70% - určeno pro střední firmy s 50-250 zaměstnanci
Dotace OPPIK 80% - určeno pro malé firmy do 50 zaměstnanců

Components

Zaškrtněte požadované součásti dodávky

Zde můžete zadat nestandardní požadavky na stavbu FVE.