Nabídka na jarní servis 2018

Od 1. 2.2018 nabízíme všem majitelům FVE možnost servisu na jejích fotovoltaické elektrárny a změření systému přístrojem Seaward Solar. Během minulého roku jsme zaznamenali několik případů nedostatečného servisu a monitoringu. V některých případech se kvůli nedostatečnému monitoringu a servisu jednalo o ztráty v řádu několika desítek tisíc korun za rok a majitelé FVE ztratili v některých případech i více neý 45% tržeb. Proto jsme se na začátku nové sezony rozhodli našim klientům nabídnout servisní prohlídku za mimořádně zvýhodněnou cenu.

Součástí servisu je:

  1. Kontrola celé FVE pomocí měřícího zařízení Seaward Solar
  2. Kontrola zemnění celého systému a kontrola zemních odporů
  3. Kontrola měničů a jejích vyčištění
  4. Kontrola rozvaděčů a proměření jeho odporů
  5. Kontrola výroby FVE v předchozích létech a její porovnání s jinými FVE
  6. Návrh případných možných optimalizací pro zvýšení výnosu FVE

Více informací můžete získat na telefonu 539 03 03 03, případně na emailu miroslav [dot] hronek [at] qnet [dot] cz.

Kontaktní osoba Ing. Branislav Moncmann.